Home » News » Tue Karjalan suomalaista teatteria!

Tue Karjalan suomalaista teatteria!


The Finnish-Russian Civic Forum (FINROSFORUM) promotes cooperation between the peoples of Finland and Russia by supporting civic initiatives for democracy, human rights, and free speech.

Archives

Advertisements

Media_httpuploadwikim_wrpgg

Karjalan suomalaisen teatterin johtaja Sergei Pronin erotettiin 23.8.2010 Karjalan tasavallan silloisen virkaatekevän kulttuuriministerin Galina Brunin määräyksellä. Tällä tavalla kärjistyivät pitkäaikaiset riidat teatterista entisestään. Pronin ei aio hyväksyä mielestään laitonta erottamista ja aikoo ryhtyä oikeustoimiin, jotka epäilemättä venyvät pitkälle. Proninia tukevat teatterin näyttelijät. Uudeksi johtajaksi nimetty pietarilainen henkilö ei osaa suomea eikä karjalaa.

Proninin johdolla suomalainen teatteri on vaikeasta rahoitustilanteesta huolimatta pystynyt merkittävästi nostamaan profiiliaan ja taiteellista tasoaan. Johtaja itse on tarjonnut esimerkin innostuneesta, tarmokkaasta ja taitavasta ohjaustyöstä ja sen yhteydessä lisäksi näytellyt itse rooleissa sekä kirjoittanut uusia, Karjalan historiasta ja sen kansallisista kysymyksistä kumpuavia korkeatasoisia näytelmiä.

Proninin erottamisen taustalla on selvästi Karjalan tasavallan sekava poliittinen tilanne ja juuri vaihtunut tasavallan hallituksen päämiehen virka. Kuitenkin kyseessä ei näytä olleen mikään uuden hallinnon linjanvedon merkki vaan päinvastoin vanhan viimeinen pihaus.

Uusi päämies Andrei Nelidov on aloittanut virkakautensa kansalliselta kannalta ilahduttavissa merkeissä. Nelidov on julkisesti tuominnut puheet alueen (oblast) statukseen siirtymisestä Itä-Karjalassa. Hän on esittänyt visionaan tasavaltansa sellaisessa asemassa kun Neuvosto-Viro oli Neuvostoliiton osana, — jossa kaikki oli hieman toisin, oli puhtaampaa, iloisempaa ja liikennepoliisit eivät ottaneet lahjuksia — ja korostanut turismin ja kansallisen omaperäisyyden merkitystä.

Uudeksi kulttuuriministeriksi on 6.9.2010 nimetty karjalainen kielentutkija Jelena Bogdanova, joka toisena varakulttuuriministerinä edellisessä hallituksessa on ajanut rohkeimmin kansallisten kulttuurien tukemislinjaa.

Kuitenkin Nelidov ei ilmeisestä hyvästä tahdostaan huolimatta voi tuntea hyvin kulttuurikysymyksiä tultuaan Karjalaan vasta neljä vuotta sitten ja suuri osa hänen omia hallintovirkamiehiään on myös uusia. Sen vuoksi on allekirjoittanut uskonut pyyntökirjeet Suomesta (tai muualtakin) tarpeelliseksi välineeksi kiinnittää huomiota Proninin henkilön tärkeyteen teatterin asiassa.

Ohessa on mallina kirje, joka voidaan suoraan oman nimen lisäyksellä lähettää Nelidoville Proninin kautta osoitteeseen kantervo@mail.ru ja kopion osoitteeseen karelia-finland@yandex.ru. (Vaihtoehtoisesti tai lisänä voi halutessa käyttää postiosoitetta: Karjalan hallituksen päämies Andrei Nelidov, Lenininkatu 19, 185028 Petroskoi, Karjalan tasavalta/Joensuun kta.) Kirjettä voidaan muokata tai korvata kokonaan omalla pohjalla. Tärkeää on ainoastaan kirjeen kohtelias muotoilu.

Pronin on hyväksynyt hankkeen ja tutustunut mallitekstiin.

Espoossa 7.9.2010
Pekka Kauppala, tutkija, Dr. phil.

MALLITEKSTI

Karjalan tasavallan hallituksen päämies Andrej Vitaljevitsh Nelidoville

Asia: Vetoomus

Kunnioitettu herra päämies,

Kansainvälisestä suomalaisesta kulttuurielämästä kiinnostuneena Suomen tasavallan asukkaana ilmaisen huolestumiseni viimeaikaisista tapahtumista Karjalan suomalaista teatteria koskien. Kyseinen teatteri on koko maailman suomalaisuudelle mitä tärkein kulttuurilaitos. Sergei Proninin johdolla on teatteri viime vuosina kohottanut tasoaan entisestään ja toimii Karjalan kansallisten kulttuurien edustavimpana ilmentäjälaitoksena tasavallassanne.

Olen saanut tietää, että Karjalan virkaatekevä kulttuuriministeri Galina Brun erotti Proninin tehtävästään 23.8.2010. Tiedän että Te, herra päämies, ette toki ole millään lailla vastuussa edeltäjänne hallituksen jäsenten viimeisistä toimenpiteistä ennen Teidän toimesta tapahtuvia uusia ministerinvalintoja.

Koska kuitenkin olette ilmaisseet toiveenne ja päämääränne edistää Karjalan kansallisten kulttuurien elvytystä, pyydän Teitä kunnioittavimmin huolehtimaan, että Pronin mahdollisimman pian voi päästä jatkamaan energistä, taitavaa ja teatterin työntekijöiden luottamusta nauttivaa toimintaansa teatterinsa johdossa. Kansallinen teatteri ei voi toimia menestyksekkäästi ilman tällaista johtoa, jolle välttämätön edellytys on suomen kielen hallinta.

Onnittelen Teitä sydämellisesti valintanne johdosta korkeaan toimeenne ja tehtäväänne! Toiminnassanne meille aina rakkaan ja tärkeän naapurimme, Karjalan tasavallan sekä sen kansojen hyväksi toivotan Teille voimia, terveyttä ja parhainta menestystä!

(allekirjoitus, titteli tai ammatti sekä päiväys)

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: