Home » News » Venäjä irvailee ihmisoikeuksilla

Venäjä irvailee ihmisoikeuksilla


The Finnish-Russian Civic Forum (FINROSFORUM) promotes cooperation between the peoples of Finland and Russia by supporting civic initiatives for democracy, human rights, and free speech.

Archives

Advertisements

Media_httpiimgurcomqw_fbupv

Venäjän ulkoministeriö on julkistanut raportin maailman ihmisoikeustilanteesta. Raportin peruslähtökohta on kaksinaismoralistinen: siinä kiinnitetään huomiota ihmisoikeustilanteeseen vain niissä maissa, joiden kanssa Venäjä hakee ongelmia.

Suomelle raportissa on omistettu monta sivua. Näyttää siltä, että Moskova pitää Suomea samanlaisena painostuksen kohteena ja “lähiulkomaana” kuin Baltian maat. Raportissa Suomea syytellään samanlaisin demagogisin ottein kuin Baltian maita.

Silmänlumeeksi raportti toistaa YK:n huomautuksia epäkohdista Suomen ihmisoikeustilanteessa, joiden korjaamiseksi velvollisuutemme onkin toimia. Tämä on kuitenkin vain veruke Suomeen kohdistuvalle tiedotusoperaatiolle, jossa hyökkäyskärjeksi on nostettu suomalais-venäläiset lastenhuoltokiistat.

Suomen “antifasistiseksi” komiteaksi itseään nimittävä viharyhmä on pitkään provosoinut lastenhuoltokiistoja ja käyttänyt niitä kampanjassaan Suomea vastaan. Ryhmän valheelliset väitteet ovat saaneet laajan levikin Venäjän valtiollisissa tiedotusvälineissä, joiden ylin päätoimittaja tunnetusti istuu Kremlissä.

“Antifasisteiksi” itseään kutsuvan ryhmittymän johtaja Johan Bäckman on raporttiin tukeutuen julistanut Suomen Euroopan pahimmaksi ihmisoikeuksien polkijaksi. Hänen ryhmänsä toiminta näyttäytyy nyt uudessa valossa. Herää kysymys, ovatko Venäjän viranomaiset ryhmän kyynisten kampanjoiden perässähiihtäjiä vai peräti aloitteentekijöitä.

Moskovan “ihmisoikeusraportti” ilmestyy sen jälkeen, kun sen juoksupojat ja asiamiehet ovat käyneet parjaus- ja pelottelukampanjaa ihmisoikeuksia puolustavia Venäjä-aktiiveja vastaan Suomessa. Tässä kampanjassa käytetyt keinot ovat tuttuja jo KGB:n ajoilta, eivätkä ne ainoastaan uhkaa yksittäisiä kansalaisaktivisteja, vaan asettavat haasteen koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja kommentoi Moskovan raporttia toteamalla, että Venäjä on nyt liittynyt niiden maiden joukkoon, jotka tunnustavat, että universaalit ihmisoikeudet eivät ole valtioiden sisäisiä asioita, ja että jokainen valtio on tilivelvollinen muille ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Suomella on nyt mahdollisuus ottaa selkeäsanaisesti esille Venäjän valtavat ihmisoikeus- ja demokratiaongelmat: massiivinen vaalivilppi, poliittisen pluralismin ja oikeusvaltion puute, jatkuva valtioterrorismi, poliittisten vankien kasvava luku, vankileirien pöyristyttävät olot, systemaattinen kidutus ja poliisin mielivalta.

Suomen viranomaisten pitkä perinne varoa puhumasta asioista niiden oikeilla nimillä silloin, kun kyseessä on suuri itäinen naapurimme, ei lisää maamme turvallisuutta. Varovaisuus myös lähettää väärän viestin ihmisarvoisen elämän puolesta kamppaileville Venäjällä. Vaikuttaa siltä, että suomalainen kansalaismielipide on tajunnut viranomaisia paremmin, mikä merkitys on avoimuudella ja omanarvontunnolla kansainvälisissä suhteissa.

Toivomme Suomen hallitukselta itsenäisempää politiikkaa kysymyksessä, jolla on suora vaikutus Suomen ja koko Euroopan turvallisuuteen.

Helsinki, 18. tammikuuta 2012

Oksana Chelysheva
hallituksen jäsen
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi

Olga Ignatieva-Vanhanen
hallituksen jäsen
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi

Jukka Mallinen
kirjailija, kääntäjä

Antti-Pekka Mustonen
puheenjohtaja
Suomen antifasistinen komitea

Kerkko Paananen
puheenjohtaja
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi

Ville Ropponen
toimittaja, tietokirjailija

Mikael Storsjö
hallituksen jäsen
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi


Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: