Home » News » Suomalaiset eivät luota Putiniin

Suomalaiset eivät luota Putiniin


The Finnish-Russian Civic Forum (FINROSFORUM) promotes cooperation between the peoples of Finland and Russia by supporting civic initiatives for democracy, human rights, and free speech.

Archives

Advertisements

Media_httpiimgurcom7b_diuxj

Jos suomalaiset olisivat saaneet päättää, Vladimir Putin ei olisi Venäjän presidentti. Ilta-Sanomien Venäjä-kyselyssä kysyttiin muun muassa, luottavatko suomalaiset Putiniin. Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin vastaavassa kyselyssä vuonna 2006, Ilta-Sanomien Venäjän-kirjeenvaihtaja Arja Paananen totesi.

Kyselyyn vastanneista 52 prosenttia ilmoitti, että he eivät luota Putiniin; vain 28 prosenttia kertoi luottavansa. Peräti 20 prosenttia ei joko osannut tai halunnut vastata kysymykseen. Minkään muun kysymyksen kohdalla vastaamatta jättäneiden määrä ei ollut näin suuri. Eniten vastaamatta jättäneitä oli Itä-Suomessa.

Venäjällä Putinia on perinteisesti pidetty erityisesti naisten ihailemana johtajana, mutta Suomessa sukupuolijakauma näyttää olevan toisenlainen. Kyselyn naisvastaajista 55 prosenttia ilmoitti, että he eivät luota Putiniin, kun taas miesvastaajien joukossa luotto Putiniin oli mennyt vain 49 prosentilla, Ilta-Sanomat kertoi.

Puoluekantansa kertoneista vastaajista eniten epäluuloja Putinia kohtaan oli vihreiden kannattajilla, joista 59 prosenttia kertoi, etteivät he luota Putiniin. Perussuomalaisilla epäluottamusluku oli 58 prosenttia ja kokoomuslaisilla 55 prosenttia. Vasemmistoliittolaisista puolestaan 46 prosenttia ilmoitti nimenomaan luottavansa Putiniin.

Suomalaiset näyttävät olevan pääosin tyytyväisiä maamme johdon harjoittamaan Venäjä-politiikkaan: 54,5 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen johdon ei pidä arvostella Venäjää nykyistä tiukemmin. Arvostelijoitakin kuitenkin riittää: 30 prosenttia vastanneista kannatti tiukempaa linjaa Venäjän suhteen.

Tiukempaa arvostelua vaativat saivat lisäksi kertoa, mihin asiaan he ottaisivat kovemman kannan Venäjän suhteen. Ylivoimaiseksi ykköseksi nousi Venäjän demokratian tila, ihmisoikeudet, sananvapaus ja vaalivilppi. Peräti 57 prosenttia niistä, jotka puolsivat tiukempaa linjaa, oli huolissaan Venäjän demokratiakehityksestä.

Vihreiden kannattajista 38 prosenttia, kokoomuksen kannattajista 37 prosenttia ja perussuomalaisten kannattajista 34 prosenttia arvostelisi Venäjää tiukemmin. Tyytyväisimpiä Suomen nykyiseen linjaan olivat keskustalaiset ja sosialidemokraatit, joiden kannattajista 63 prosenttia ei arvostelisi Venäjää kovemmin.

Kyselyn teki Ilta-Sanomille MC-Info Oy, joka haastatteli kaikkiaan 1 000 henkilöä puhelimitse 20.-22. helmikuuta. Aineisto on painoitettu asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan siten, että se vastaa Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Virhemarginaali on enimmillään 3,1 prosenttiyksikköä molempaan suuntaan.

Lähde: Ilta-Sanomat, 25.02.2012.


Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: