Home » News » Kriminalisera flyktingspionaget

Kriminalisera flyktingspionaget


The Finnish-Russian Civic Forum (FINROSFORUM) promotes cooperation between the peoples of Finland and Russia by supporting civic initiatives for democracy, human rights, and free speech.

Archives

Advertisements

Media_httpiimgurcomtn_fdefb

Flera organisationer som arbetar med flyktingfrågor har vänt sig till regeringen för att förebygga flyktingspionaget och trygga säkerheten för de som utsätts för detta. Finlands Flyktinghjälp, Flyktingrådgivningen, Finlands PEN, Kiila och Finsk-ryska medborgarforumet (FINROSFORUM) föreslår att regeringen skall revidera lagstiftningen så att olika former av flyktingspionage blir straffbart.

Flyktingspionage innebär t.ex. förföljelse och kartläggning av regimkritiker och oliktänkande. Flyktingspionaget riktas mot asylsökande och flyktingar som beviljats uppehållstillstånd, men också finländska medborgare har blivit utsatta. Det kan vara frågan om personförföljelse och fotografering under vardagliga sysslor. Också direkta hot mot personer eller deras närstående i hemlandet förekommer, liksom inbrott på arbetsplatser eller i hemmet. Syftet är att tvinga offren att avstå från regimkritiska aktiviteter.

Enligt Skyddspolisen har flyktingspionaget ökat i Finland under senaste år. Det oaktat har fenomenet ännu inte kriminaliserats i Finland, såsom i andra nordiska länder. Verksamheten tar sikte på att beröva offren deras lagliga rättigheter i Finland. Därigenom utgör flyktingspionaget ett angrepp inte bara på enstaka personer, utan på hela det finländska samhället.

Tilläggsinformation:

* Skypos årsberättelse 2011
* Säpo om flyktingspionage
* Lagutskottets betänkande 1994

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: