Home » News » Pidättäkää Putin!

Pidättäkää Putin!


The Finnish-Russian Civic Forum (FINROSFORUM) promotes cooperation between the peoples of Finland and Russia by supporting civic initiatives for democracy, human rights, and free speech.

Archives

Putin arrested

Ryhmä suomalaisia kansalaisaktivisteja on tänään jättänyt poliisille oheisen tutkintapyynnön koskien Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimia Tshetshenian sotien aikana.

Kansainvälisen oikeuden ja Suomen rikoslain 11 luvun mukaisesti Suomen oikeuslaitos voi ulottaa tuomiovaltansa myös ulkomailla tehtyihin rikoksiin.

Näin on Suomessa aiemminkin toimittu. Ruandalainen pastori François Bazaramba tuomittiin kesäkuussa 2010 elinkautiseen vankeusrangaistukseen osallisuudestaan Ruandan kansanmurhaan.

Vladimir Putin saapuu Suomeen tiistaina 25. kesäkuuta 2013. Kansalaisaktivistit kehottavat poliisia pidättämään Putinin todennäköisin syin epäiltynä tutkintapyynnössä mainittuihin rikoksiin.

Tutkintapyyntö

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu Suomeen tiistaina 25. kesäkuuta 2013. Pyydämme poliisia pidättämään Putinin ja ryhtymään esitutkintaan koskien hänen mahdollista syyllisyyttään sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Rikosoikeuden universaaliperiaatteen mukaisesti Suomen oikeuslaitos voi ulottaa tuomiovaltansa ulkomailla tehtyihin rikoksiin muun muassa silloin, kun on kyse rikoslain 11 luvun määrittelemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Putinin kohdalla kyse olisi vastaavanlaisesta esitutkinnasta ja syyteharkinnasta, joka hiljattain kohdistui ruandalaiseen pastoriin François Bazarambaan koskien hänen osallisuudestaan joukkotuhontaan Ruandan kansanmurhan aikana.

Tutkittavaksi esitämme ne rikokset, jotka on lueteltu Venäläis-tshetshenialaisen ystävyysseuran julkaisemassa teoksessa “Mezhdunarodnyj tribunal dlja Tshetshni” sivuilla 473-486 (teoksen englanninkielinen raakakäännös on saatavilla).

Lisäksi viittaamme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lukuisiin langettaviin päätöksiin Tshetshenian kansaan kohdistuneista vakavista rikoksista. Tuomioistuimen käsittelyssä on edelleen tuhansittain epäiltyjä ihmisoikeusrikoksia.

Nähdäksemme tämän suuruusluokan rikoksien kohdalla eivät päde diplomaattista koskemattomuutta koskevat kansainväliset sopimukset. Kehotamme siksi Suomen poliisia ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin tutkintapyyntömme johdosta.

Kunnioittaen

Kerkko Paananen
sihteeri
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi

Antti-Pekka Mustonen
puheenjohtaja
Suomen antifasistinen komitea

Agneta Storsjö
hallituksen jäsen
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi

Mikael Storsjö
varapuheenjohtaja
Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi

Jukka Mallinen
kirjailija


1 Comment

  1. FINROSFORUM says:

    Kirjailija ja Venäjä-tuntija Jukka Mallinen liittyi vetoomukseen tutkinnan aloittamiseksi Vladimir Putinin osallisuudesta sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan Tshetshenian sodan aikana.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: